WITAJ NA NASZEJ STRONIE! JEŚLI CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI SUBSKRYBUJ NAS
Kartuskie Centrum Kultury
banner
займ на карту онлайн

Green squareWojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej XXXV edycja

Data publikacji 2018-01-25

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – XXXV edycja

Vintage drawing of hand with a feather pen in style of an engraving

Vintage drawing of hand with a feather pen in style of an engraving

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” w Sopocie

Adresat:

Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów w województwie pomorskim

Cele:

Popularyzacja polskiej literatury pięknej.

Kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej.

Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.

Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów.

Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze.

Założenia programowe:

 • Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch odrębnych Turniejów:

Turnieju Recytatorskiego,

Turnieju Poezji Śpiewanej.

 • W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

Dzieci młodszych – od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej,

Dzieci starszych – od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej,

Młodzieży – 7 klasa szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klasa gimnazjum. W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

 • Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

 • Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

 • W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się:

a/ muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę – wykonanie utworu powszechnie znanego dopuszcza się jedynie, gdy wykonawca opracuje nową własną interpretację.

b/ wykonanie dodatkowo utworu z własnym tekstem, jako drugi utwór śpiewany.

Uwaga! Wszystkie teksty literackie /wiersz, proza/ prezentowane w konkursie winny być dziełem polskich autorów.

 • Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgłaszać należy indywidualnego wykonawcę z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament.

 • Uczestnicy konkursu mają prawo uzyskać od jury /sądów konkursowych/ uzasadnienie werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców.

 • Werdykty sądów konkursowych są ostatecznie i nie podlegają ocenie.

Kryteria oceny:

 • Dobór repertuaru /poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy. Tematyka utworu umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw i przeżyć. w Turnieju Poezji Śpiewanej – walory literackie wybranego utworu/

 • Kultura mowy /słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna/

 • Interpretacja /ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, logika, trafne stosowanie pauzy, pointa, umiejętność budowania nastroju/

 • Ogólny wyraz artystyczny. Osobowość wykonawcy. Zdolność poruszania słuchaczy.

maxresdefault

Założenia organizacyjne:

 • Konkurs przebiega na drodze trzystopniowych eliminacji:

Eliminacje środowiskowe: w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych,

w terminie: do 2 marca 2018r.

Eliminacje rejonowe: /powiatowe oraz w miastach na prawach powiatów/

w terminie: do 28 marca 2018r.

Organizatorami eliminacji /rejonowych/ bezpośrednio poprzedzających finał wojewódzki są:

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni,

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie,

II Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku /laureaci Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Lubię poezję”/,

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji,

Słupski Ośrodek Kultury,

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,

Kartuskie Centrum Kultury,

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie,

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie,

Starostwo Powiatowe w Pucku,

Chojnicki Dom Kultury.

Organizatorem finału wojewódzkiego dla laureatów wytypowanych przez wyżej wymienione ośrodki jest Młodzieżowy Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych PRZYSTAŃ w Sopocie.

Finał wojewódzki odbędzie się w drugiej połowie maja 2018r. O dokładnym terminie i miejscu spotkania finałowego uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną po otrzymaniu przez organizatora kart zgłoszeń oraz protokołów z przebiegu eliminacji rejonowych – tj. do końca kwietnia 2018r.

W finale wojewódzkim, ze względu na dużą ilość wykonawców – uczestnicy prezentują jeden z nagrodzonych podczas eliminacji utworów.

 • Nie później niż do dnia 10 kwietnia 2018r. organizatorzy eliminacji rejonowych są zobowiązani przesłać karty zgłoszeniowe recytatorów zakwalifikowanych do udziału w finale wojewódzkim wraz z odpisem protokołu eliminacji rejonowych na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie.

 • Dopuszcza się możliwość zorganizowania finału konkursu w formie koncertu laureatów etapów rejonowych – lub w formie konkursu, w zależności od możliwości finansowych organizatorów.

 • Organizatorzy dopuszczają wzorem lat ubiegłych możliwość wprowadzenia wpisowego za udział w finale wojewódzkim Konkursu w kwocie 25,00.

 • Sądy konkursowe przeglądów rejonowych mają prawo zakwalifikować do koncertu finałowego:

a/ po jednym recytatorze w każdej kategorii wiekowej w Turnieju Recytatorskim. Rejon Gdyni, Gdańska i Słupska – maksymalnie po dwóch recytatorów. /w zależności od ilości i poziomu uczestników reprezentujących daną kategorię wiekową/.

b/ po jednym wykonawcy w Turnieju Poezji Śpiewanej. Rejon Gdyni, Gdańska i Słupska – maksymalnie po dwóch wykonawców.

 • Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na koncert finałowy na koszt własny lub instytucji delegującej.

 • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów poszczególnych jego etapów oraz publikację wizerunku w mediach społecznościowych organizatorów eliminacji wstępnych oraz finału wojewódzkiego..

A oto plan eliminacji w Kartuskim Centrum Kultury. 

 

eliminacje gminne

15 marca 2018 (czwartek) godz. 10:30 –sala widowiskowa Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach

zgłoszenia uczestników prosimy dostarczyć do sekretariatu Kartuskiego Centrum Kultury do 8 marca  

każda szkoła może wytypować po 2 uczestników w każdej  kategorii

eliminacje powiatowe

22 marca  2018 (czwartek)  godz.  10:30  –sala  widowiskowa Kartuskiego  Centrum Kultury  w Kartuzach

zgłoszenia uczestników prosimy dostarczyć do sekretariatu Kartuskiego Centrum Kultury  do 15 marca  

każda gmina może wytypować po 2 uczestników w każdej kategorii

kalinowska

Karta zgłoszenia uczestnika oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. TU POBIERZ:

 

karta zgłoszeń XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski docx

karta zgłoszeń XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski pdf

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH -dziecko

 

 

Tagi:Green squareAKTUALNOŚCI

Green squareARCHIWUM

decoration

Green squareMENU

decoration decoration Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu decoration Centrum Informacji Turystycznej

Green squareTERMINARZ

Grudzień  2018
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Green squareNAJBLIŻSZE WYDARZENIA


Copright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie